MENU

Netværk

&

Sparring

40 89 50 00

Næste netværksmøde

LEDERnetværket Rungsted

02/03-2021

NG Netværket

Velkommen til NG Netværket 

Dette netværk er målrettet den ambitiøse og personlige erhvervsprofil.

Erhvervsprofilen er den fremadstormende medarbejder i virksomheden, hvor der satses på potentialet og fremtiden i netop denne person.

Om netværket:

Denne netværksgruppe, er en aktiv gruppe hvor der på hvert møde arbejdes på at hjælpe hinanden med udvikling af kompetencer og know how, for at sikre medlemmernes mindset og udvikling omkring det at netværke og skabe kontakter.

Gruppen startede i maj-måned 2019, og tager udgangspunkt i værdierne udvikling, sparring, fortrolighed og fællesskab. 

Måden hvorpå udviklingen sker, er via oplæg, cases og ved at give og modtage sparring, samt skabe nye forretningsmæssige relationer.

Gruppen er bestående af forskellige unge og ambitiøse erhvervsfolk som repræsenterer vidt forskellige brancher. 

Andre tiltag udenfor de faste møder

I netværksgruppen gør vi en stor dyd ud af lære hinanden og lokalområdet at kende. Derfor er der foruden de faste mødedatoer sociale arrangementer i samarbejde med lokale arrangører, samt gruppen tager ligeså på virksomhedsbesøger for at skabe relationer og kendskab til lokalområdets erhvervs repræsentanter. 

Hvilken medarbejder skal du sende afsted til NG Netværket?

Hvis du sidder som mangeårig virksomhedsejer eller virksomhedsleder, og er i besiddelse af en yngre og ambitiøs medarbejder, så er dette netværket vedkommende skal være en aktiv del af. 

Det er medarbejderen som du satser på i det lange strategiske træk, som du ønsker skal indgå i en del af dit lokalområdes erhvervsmæssige udvikling. Her får din medarbejder mulighed for at sparre og videndele med ligestillede erhvervsprofiler. 

Mødeform i netværksgruppen

Et møde kan omhandle mange ting f.eks. kan de variere mellem følgende:
- Indlæg fra medlemmer
- Foredrag fra både interne og eksterne oplægsholdere
- Erhvervscases
- Sparring
- Gruppearbejde
- "Den varme stol" m.m.

Dette aftales løbende i gruppen.

Vores møder afholdes på

Helsingør Golf Club
Gl. Hellebæk Vej 73
3000  Helsingør

Vi mødes hver fredag i ulige uger, hvor vi kl. 07:30 starter med en dejlig morgenbuffet og efterfølgende begynder mødet kl. 08:00 - 10:00.

fredag
d.
14/08/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
28/08/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
11/09/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
25/09/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
09/10/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
23/10/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
06/11/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
20/11/2020
Helsingør Golf Club (Afholdt)
fredag
d.
04/12/2020
Grundet Covid-19 er netværket sat i bero

 • Tankerne Bag

  Profilerne skal udvikles -og det er ikke kun et spørgsmål om "know how" men også et spørgsmål om "know who".....

  Det at mødes med andre ligestillede personer og den vej igennem, at give og modtage sparring om udfordringer, kombineret med læring fra professionelle mødeledere, skaber det vigtige mindset til udvikling for det enkelte medlem samt gruppen som helhed.

   

  Folkene bag

  Bag NG Netværket står en styregruppe bestående af tre personer med vidt forskellige både personlige- og erhvervsmæssige profiler, som sammen har den vision om at samle en gruppe af unge erhvervsdrivende, som kan være med til at definere fremtiden for erhvervslivet i lokalområdet.
  Alexander Mosevang Christensen - Projektleder & Virksomhedsrådgiver, a-round
  Mads Ejby Andersen, Partner, Old Irish Pub Danmark
  Tino Jønsson - Indehaver, Netværk &  Sparring

Det er gratis at deltage som gæst til ét møde, herefter er prisen kr. 2.850,- pr. periode.
En periode svarer til 7 møder.
Det er muligt at blive medlem midt i en periode til reduceret pris.

Ja tak! Jeg ønsker at deltage gratis som gæst i NG Netværket.
Venligst påfør i fritekstfeltet, hvilken dato du ønsker at deltage.

Af logistiske grunde bedes du venligst tilmelde dig som gæst, senest 7 hverdage før netværksmødet. Dette er for at sikre at du kan nå at modtage agenda og deltagerliste inden mødet, samt vi får bestilt en dejlig morgenplatte til dig.

Når vi har modtaget din tilmelding vil du høre nærmere fra styregruppen.

Meld afbud

På omtrent to år har Netværket og Sparring smidt mad ud for 40.000 kr.
Det er ikke godt nok, så vi håber at I vil være med til at gøre noget ved sagen ?
Beløbet stammer fra det antal personer vi havde bestilt forplejning til på møderne, men hvor deltagerne ikke dukkede op.

Deltag som gæst

Det er muligt at komme med som gæst på udvalgte møder.


Kontakt

Tino Jønsson
tlf. 40 89 50 00
[email protected]

Netværk & Sparring

Ønsker at skabe frirum, hvor beslutningstagere kunne få sparring af ligesindede og samtidigt møde nye potentielle forretningsforbindelser.

Adresse

Kronborg 10 B
3000 Helsingør
Åbn vejvisning

Facebook Bedømmelse
4.9

© Netværk og Sparring

CVR. NR. 33581785