Netværk og Sparring ApS

Erhvervsnetværket Helsingør er to lokale erhvervsnetværk. Det ene mødes hver 14. dag og det andet 1. gang hver måned.
Netværkene er aktive grupper hvor der på hvert møde arbejdes på at hjælpe hinanden med udvikling af medlemmernes virksomheder, give og modtage sparring, samt skabe nye forretningsmæssige relationer.

Læs mere om netværket, se priser og mødedatoer.
Vi samler hele Helsingør er en netværksgruppe med over 130 medlemmer, hvor formålet er at samle ledere fra hele Helsingørs håndværk, industri, kultur, erhverv, kommune, detail, idræt, konference og uddannelse.
Gennem aktive netværksmøder har vi etableret et nyt fælles netværk for beslutningstagere, hvor vi gennem øget kendskab og tillid til øvrige beslutningstagere skaber mere synergi og nye samarbejdemuligheder for alle parter i hele Helsingør.

Læs mere om det unikke netværk 
Executive Netværket er et skræddersyet netværk til dig der har erfaring med at netværke og som samtidigt har ledelsesansvar.
I netværket vil du møde ligestillede ledere i et fortroligt rum og med relevante oplægsholdere der kan bidrage til udvikling af dig og din virksomhed.

Læs mere om netværket for ledere i nordsjælland