Netværk og Sparring ApS

 
Erhvervsnetværket Helsingør er et lokalt erhvervsnetværk der mødes hver
14. dag.
Netværket er en aktiv gruppe af erhvervsledere der på hvert møde arbejder på at hjælpe hinanden med udvikling af egne og andres kompetencer, give og modtage sparring, samt skabe nye forretningsmæssige relationer.

Læs mere om netværket, se priser og mødedatoer.
Vi samler hele Helsingør er en netværksgruppe med over 125 medlemmer, hvor formålet er at samle ledere fra hele Helsingørs håndværk, industri, kultur, erhverv, kommune, detail, idræt, konference og uddannelse.
Gennem aktive netværksmøder har vi etableret et nyt fælles netværk for beslutningstagere, hvor vi gennem øget kendskab og tillid til hinanden skaber mere synergi og nye samarbejdemuligheder for alle parter i hele Helsingør.

Læs mere om det unikke netværk 
Next-Generation er en udvikling af Executive Netværket hvor vi har fokus på at skabe ny vækst og effektivitet i virksomheden.
I gruppen vil du møde ligestillede ledere i et fortroligt rum, med relevante oplægsholdere der kan bidrage til udvikling af dig og din virksomhed.

Læs mere om gruppen for ledere i Nordsjælland